Důležité informace


Zjistíte-li, že je proti Vám vedena exekuce, 
kontaktujte kancelář Exekutorského úřadu Kladno na pevné lince: 312 664 522 nebo na mobilním telefonu vykonavatele, který Vám zanechal v místě, kde máte nahlášen trvalý pobyt, výzvu. 

Při komunikaci se zaměstnanci úřadu uveďte spisovou značku, která vždy začíná 088EX. Tedy např. 088EX 12345/10. Následně sdělte, jakou informaci požadujete a jaký majetek Vám byl postižen. Zda Vám byl zablokován účet nebo postižena mzda nebo nemovitost či jiný majetek.

Jednejte se zaměstnanci úřadu zdvořile a konstruktivně. Zaměstnanci úřadu provádějí práci na základě usnesení soudu o nařízení exekuce, nelze je tedy obviňovat, že jednají protizákonně. Zaměstnanci úřadu nemají informace o řízení, které předcházelo exekuci, nemohou tedy posuzovat zákonnost exekučního titulu.

Vymáhané plnění se hradí vždy na účet exekutora:
číslo účtu exekutorské úschovy: 51-5329530237/0100 u Komerční banky, a.s. s uvedením variabilního symbolu platby, což je uvedení roku a čísla exekuce: např. 201012345 a uvedením názvu či příjmení dlužníka.

Dražební jistoty a doplatky dražeb se skládají na účet exekutora:
číslo účtu exekutorské úschovy: 115-618490267/0100 u Komerční banky, a.s. s uvedením variabilního symbolu platby, což je uvedení roku a čísla exekuce: např. 201012345 a specifického symbolu: rodné číslo (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele.

Nahlížení do spisů soudního exekutora je oprávněným osobám umožněno každé úterý od 11:00 do 12:00 hod. Oprávněné subjekty se musí k nahlížení bezpodmínečně písemně objednat minimálně 7 pracovních dní předem.