O nás

Činnost Exekutorského úřadu Kladno, který vede soudní exekutorka JUDr. Jana Škofová, byla zahájena 
v listopadu 2001, tedy mezi prvními v České republice. Řadí se mezi středně velké exekutorské úřady. 

Soudní exekutorka JUDr. Jana Škofová má již více než dvacetiletou právní praxi, kde zahájila své působení již v roce 1980. Od roku 1994 pracovala v oblasti vymáhání pohledávek a konkursního práva s působením a kontaktem s dlužníky a věřiteli po celém území České republiky. Ohledně pracovních výsledků měla vždy nejlepší reference. 

Pracovní kolektiv úřadu je dynamický, disciplinovaný a flexibilní se zkušenými odborníky, kteří při práci používají moderní výpočetní techniku a materiálně technické vybavení. To umožňuje provádění efektivních postupů při zjišťování majetkových poměrů dlužníků. 

Exekutorský úřad Kladno provádí vymáhání pohledávek zejména na území Čech. 

V Kladenském regionu a přilehlých regionech zná velice dobře místní poměry, což umožňuje řešení pohledávek též u dlužníků, kteří se jeví jako nedobytní nebo těžko dohledatelní. V úřadu působí vykonavatelé, kteří mají několikaletou praxi ve vymáhání pohledávek, zejména při každodenní práci 
v terénu. 

Exekutorský úřad Kladno je připraven kapacitně zvládnout jak požadavky na vymáhání drobných věřitelů, tak i požadavky na vymáhání rozsáhlejších celků pohledávek věřitelů, kteří vymáhají stovky pohledávek. 

Pro případ eventuelní škody způsobené exekuční činností je soudní exekutorka JUDr. Jana Škofová pojištěna u Generali pojišťovny, a.s. do výše Kč 25 000 000,- Kč. 

Soudní exekutorka JUDr. Jana Škofová je plátcem DPH.