Dražby nemovitostí - neúspěšné a odročené dražby
      
 
088EX 658/10-77 

Proti povinnému bylo zahájeno insolvenční řízení

Nemovitost: Budova č.p. 190 v obci Horní Bezděkov na pozemku č. parc. St. 427 o výměře 156 m2, pozemek č. parc. 58/3 o výměře 1214 m2
Dražební jednání nařízeno na den: 20.9.2011 - 14:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 2.693.334,- Kč
Dražební Jistota: 1.900.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


1. pozemek č. parc. St. 427 o výměře 156 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
2. pozemek č. parc. 58/3 o výměře 1214 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
3. budova č.p. 190 v obci Horní Bezděkov na pozemku č. parc. St. 427, způsob využití rod. dům,
se všemi součástmi a příslušenstvím ve výlučném vlastnictví 1. povinného Karla Urbáře

088EX 1742/04-34 

Dražební jednání je odročeno na neurčito.
Vůči povinnému bylo zahájeno insolvenční řízení.


Nemovitost: Rodinný dům Jesenice
Dražební jednání nařízeno na den: 9.2.2012 - 11:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 1.533.334,- Kč
Dražební Jistota: 400.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Info k dražbě:

Nejnižší podání:1.533.334 Kč
Datum konání dražby:09.02.2012 v 11:00 h.
Místo konání dražby:Exekutorský úřad Kladno, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno
Cena stanovena znaleckým posudkem:2.300.000,- Kč
Dražební jistota:400.000,- Kč

Způsob složení dražební jistoty: bankovním převodem nebo v hotovostiPoznámka: pozn088EX 2850/11 

Insolvence

Nemovitost: Budova s pozemky v Rožmitálu pod Třemšínem
Dražební jednání nařízeno na den: 23.2.2012 - 11:30

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 2.440.000,- Kč
Dražební Jistota: 400.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Cena stanovena znaleckým posudkem:3.660.000,- Kč

088EX 5209/09 

INSOLVENCE!!!

Nemovitost: Rodinný dům v obci Libčice nad Vltavou s pozemkem o výměře 284 m²
Dražební jednání nařízeno na den: 10.7.2012 - 10:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 1.400.000,- Kč
Dražební Jistota: 400.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané jako společné jmění manželů
Luboše Hemra, nar. 6.9.1951 a Evy Hemrové, nar. 5.9.1961, a to:

1. pozemek č. parc. 61/3 o výměře 284 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
2. budova č.p. 41 v obci Libčice nad Vltavou na pozemku č. parc. 61/3, způsob využití rod. dům,
vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1024 pro obec a katastrální území Libčice nad Vltavou,
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ
se všemi součástmi a příslušenstvím088EX 63/09 

INSOLVENCE!!!


Nemovitost: ODROČENO!!! Rodinný dům s pozemkem 639 m² v obci Vinařice
Dražební jednání nařízeno na den: 11.12.2012 - 11:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 1.860.000,- Kč
Dražební Jistota: 400.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Předmětem dražby jsou nemovitosti ve výlučném vlastnictví povinného, zapsané na listu
vlastnictví č. 465 pro obec Vinařice a katastrální území Vinařice u Kladna, Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno, a to:
1. pozemek č. parc. 1127 o výměře 118 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
2. pozemek č. parc. 1128/1 o výměře 689 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský
půdní fond,
3. pozemek č. parc. 1128/2 o výměře 33 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
4. budova č.p. 650 v obci Vinařice na pozemku č. parc. 1127, způsob využití bydlení,
5. budova bez čp/če na pozemku č. parc. 1128/2, způsob využití jiná st.,
se všemi součástmi a příslušenstvím

088EX 1746/09 

INSOLVENCE!!!

Nemovitost: ODROČENO!!! Rodinný dům v obci Klokoty s pozemkem o výměře 202 m²
Dražební jednání nařízeno na den: 11.12.2012 - 14:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč
Dražební Jistota: 400.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Předmětem dražby jsou nemovitosti ve výlučném vlastnictví povinného zapsané na listu vlastnictví č. 4740 pro obec Tábor, katastrální území Klokoty, Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor.088EX 3692/08 

INSOLVENCE!!!


Nemovitost: Byt 2+1 o výměře 77,2 m2 v Příbrami
Dražební jednání nařízeno na den: 8.1.2013 - 11:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 720.000,- Kč
Dražební Jistota: 350.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Předmětem dražby jsou nemovitosti ve výlučném vlastnictví povinného zapsané na listech vlastnictví č. 9710, č. 10318 pro obec Příbram, katastrální území Březové Hory, a na listu vlastnictví č. 7615 pro obec a katastrální území Příbram, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram, a to:

1. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 4232/8 o výměře 104 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 9710 k.ú. Březové Hory, zapsaného na listu vlastnictví č. 7615,

2. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 4232/9 o výměře 300 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 9710 k.ú. Březové Hory, zapsaného na listu vlastnictví č. 7615,

to vše pro obec a katastrální území Příbram, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram,

1. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 1864 o výměře 326 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 9710,

2. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 1865 o výměře 194 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 9710,

3. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 1866 o výměře 1 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 9710,

4. 769/63415 spoluvlastnického podílu k budově č.p. 112, 113, 114 v Příbrami VIII, na pozemku č. parc. St. 1864, St. 1865, St. 1866, 4232/8 Příbram, LV:7615, 4232/9 Příbram, LV:7615, způsob využití byt. dům, zapsané na listu vlastnictví č. 9710,

5. bytu č.p./č. jednotky 114/30, způsob využití byt, s podílem 769/63415 na společných částech domu a pozemku, na parcele č. parc. St. 1864, č. parc. St. 1865, č. parc. St. 1866, č. parc. 4232/8, LV 7615, KÚ Příbram, č. parc. 4232/9, LV 7615, KÚ Příbram (budova Příbram VIII, č.p. 112,113,114, LV 9710), zapsaného na listu vlastnictví č. 10318,

to vše pro obec Příbram, katastrální území Březové Hory, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.088EX 3316/07 

INSOLVENCE!

Nemovitost: Rodinný dům 4+1 v obci Srbeč, okr. Rakovník
Dražební jednání nařízeno na den: 10.1.2013 - 11:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 825.000,- Kč
Dražební Jistota: 350.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 24 pro obec a katastrální území Srbeč, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Rakovník

1. pozemek č. parc. St. 77/3 o výměře 289 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

2. pozemek č. parc. 1001/1 o výměře 156 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha

3. pozemek č. parc. 1001/2 o výměře 137 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond

4. pozemek č. parc. 1001/3 o výměře 351 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond

5. pozemek č. parc. 1615/1 o výměře 181 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace

6. pozemek č. parc. 1657 o výměře 135 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha

7. budova č.p. 40 v obci Srbeč na pozemku č. parc. St. 77/3, způsob využití bydlení se všemi součástmi a příslušenstvím ve výlučném vlastnictví povinného088EX 3355/08 

ODROČENO - INSOLVENCE!!!!


Nemovitost: 1/2 podíl usedlosti a pozemků v obci Milešov, okr. Příbram
Dražební jednání nařízeno na den: 14.3.2013 - 13:30

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 533.334,- Kč
Dražební Jistota: 350.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Předmětem dražby jsou nemovitosti, kdy povinný je spoluvlastníkem v podílu 1/2, zapsané na listu vlastnictví č. 904 pro obec Milešov, katastrální území Orlické Zlákovice, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram

 

1. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 56 o výměře 1457 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

2. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 134/1 o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr

3. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 134/2 o výměře 15 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr

4. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 1080 o výměře 504 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití vodní nádrž umělá

5. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 1087/1 o výměře 8279 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

6.  1/2 spoluvlastnického podílu k  budově č.p. 4 v obci Klenovice na pozemku č. parc. St. 56, způsob využití bydlení,se všemi součástmi a příslušenstvím, a to zejména: vrata a vrátka, oplocení do ulice, oplocení do zahrady, přípojky inž. sítí, zděná kůlna, studna, žumpa, dlažby a betonové plochy.088EX 3962/09 

BUDE OPAKOVANÁ DRAŽBA


Nemovitost: 1/4 spoluvlastnického podílu k budově č.p. 76 v Berouně
Dražební jednání nařízeno na den: 18.7.2013 - 14:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 174.120,- Kč
Dražební Jistota: 100.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Předmětem dražby jsou nemovitosti, kdy povinný je spoluvlastníkem v podílu 1/4, zapsané na listu vlastnictví č. 1254 pro obec a katastrální území Beroun, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun

1. 1/4 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 742 o výměře 219 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

2. 1/4 spoluvlastnického podílu k budově č.p. 76 v části obce Beroun - Zavadilka na pozemku č. parc. St. 742, způsob využití bydlení, se všemi součástmi a příslušenstvím088EX 638/03 

dražba se nekonala, nedostavil se žádný dražitel, dražba bude opakovaná

Nemovitost: 1/16 spoluvlastnického podílu k pozemku
Dražební jednání nařízeno na den: 24.9.2013 - 10:30

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 2.500,- Kč
Dražební Jistota: 1.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


II. Předmětem dražby je nemovitost, kdy povinný je spoluvlastníkem v podílu 1/16, zapsaná na listu vlastnictví č. 294 pro obec a katastrální území Vonoklasy, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

1. 1/16 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 332 o výměře 2508 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna.088EX 5145/11-51 

DRAŽBA ODROČENA - INSOLVENCE 

ELEKTRONICKÁ DRAŽBANemovitost: Hotel Hubertus v Harrachově, okres Semily
Dražební jednání nařízeno na den: 17.9.2014 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 2.326.667,- Kč
Dražební Jistota: 350.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Nemovitost se nalézá v zastavěném území menšího města, které je ale významným rekreačně - sportovním centrem na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš. Nemovitost je větším hotelem s pozemkem a příslušenstvím, situovaným v centru Harrachova, přímo pod doskočištěm Velkých můstků na „Čerťáku”. Hotel Hubertus není provozován a celkově je v dezolátním stavu. Přístup po asfaltové místní komunikaci, vedle budova hotelu je prostorné asfaltové parkoviště. Okolní zástavba - převážně rodinné domy a penziony se zahradami, budovy občanské vybavenosti, peněžní služby, restaurace, služby. Počet obyvatel ve městě se mnohonásobně zvyšuje v období letní a zejména zimní rekreace.V katastru města se pořádají  pravidelně mezinárodní sportovní podniky. 

088EX 4647/11-44 

!!!DRAŽBA ZRUŠENA - BUDE REVIZE POSUDKU!!!

 

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Nemovitost: Rodinný dům č.p. 1711 v Kladně, okres Kladno
Dražební jednání nařízeno na den: 24.9.2014 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč
Dražební Jistota: 200.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Jedná se o koncový, řadový rodinný dům se 2 nadzemními podlažími, s valbovou střechou a taškovou krytinou. Dům byl postaven v r.1939 jako hostinec, později upraven pro bydlení (rodinný dům); v r.1964 byl přistavěn vstup do domu. Přízemí je dispozičně členěno na vstupní prostor, chodbu, WC(nefunkční), kuchyň, pokoj, ložnici a koupelnu(v havarijním stavu...). Ve 2.nadzemním podlaží je chodba, 3 pokoje, WC(suchý) a půdní prostor, nad pokoji je ještě jeden půdní prostor; v suterenu jsou chodba, kotelna , dílna a sklepní prostory. 

088EX 225/03-161 

!!!ODROČENO NA NEURČITO!!!

ELEKTRONICKÁ DRAŽBANemovitost: Rodinný dům se zahradou v Teplicích, okres Teplice
Dražební jednání nařízeno na den: 24.9.2014 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 1.866.667,- Kč
Dražební Jistota: 300.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška


Nemovitost se nalézá v zastavěném území města, městská část Nová Ves. Jižní, již okrajová část okresního města. Přístup po asfaltové komunikaci, ulice Topolová, která se napojuje na hlavní silnici číslo E 442 směr Bílina, resp. na silnici číslo E 55 ( D 8 ) dále do centra Teplic a směr Dubí. Předmětná nemovitost je větším rodinným domem s příslušenstvím a s pozemkem. Nemovitost je umístěna pod úrovní Topolové ulice, částečně svažitý pozemek. Okolní zástavba - přes ulici sídlištní zástavba panelových domů, městská zeleň a několik obdobných rodinných domů. Poměrně klidné prostředí, rozptýlená zástavba. Dobře dostupné centrum města, MHD, autem. Rodinný dům je užíván od roku 1992, postaven s odstupem do pozemku. Klasické stavební materiály, zděné provedení. 
Pozemek je zhruba obdélníkového tvaru, sklonitý charakter k severovýchodu. Pozemek sestává ze čtyř parcel, které spolu tvoří jednotný funkční celek, vlastnicky náležející stejnému právnímu subjektu jako stavby. Pozemek je v nezastavěné části osázen trvalými porosty - ovocné a okrasné stromy a keře. Pro dané území není vydána cenová mapa stavebních pozemků. V místě jsou všechny běžné inž. sítě s výjimkou plynu.


088EX 3146/10-53 

MARNÁ DRAŽBA - NEZÚČASTNIL SE ŽÁDNÝ DRAŽITEL

Nemovitost: 1/2 spoluvlastnického podílu domu č.p. 255 ve Zlonicích, okres Kladno
Dražební jednání nařízeno na den: 5.11.2014 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 396.667,- Kč
Dražební Jistota: 40.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


Jedná se o stavbu obsahující dvě nadzemní podlaží (druhé podlaží vzniklo nástavbou ve dvorní části půdního prostoru sedlového krovu). Svislé konstrukce jsou zděné, střecha sedlová s krytinou taškovou doplněnou plechovou krytinou u dvorní nástavby. V domě je jeden byt. Je provedeno napojení na elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn. Stavba pochází z první poloviny minulého století, je udržována ve stavu umožňujícím její užívání k účelu bydlení.

088EX 2800/08-137 

MARNÁ DRAŽBA - NEBYLO PODÁNÍ

Nemovitost: Rodinný dům č.p. 497 ve Vinařicích, okres Kladno
Dražební jednání nařízeno na den: 14.1.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 634.667,- Kč
Dražební Jistota: 90.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


Jedná se o zděný samostatně stojící rodinný dům, který byl postaven v roce 1910 a přistavěný v roce 1960. Po roce 1960 byla vyměněna střešní krytina, zrekonstruován rozvod elektřiny, vnitřní omítky, podlahy, vyměněna okna a dveře. V roce 1980 byla kompletně zrekonstruována koupelna a zřízeno etážové topení na tuhá paliva. Dům má sedlovou a pultovou střechu, krytinu z letek, okapy a oplechování z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka není, vnitřní omítky štukové, nosné a obvodové zdivo o tl. 45 a 30 cm.

088EX 2130/11-79 

DRAŽBA ODROČENA - INSOLVENCE

Nemovitost: Rodinný dům č.p. 29 ve Zvoleněvsi, okres Kladno
Dražební jednání nařízeno na den: 11.3.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 158.667,- Kč
Dražební Jistota: 25.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


Jedná se o stavbu zděného samostatně stojícího rodinného domu. Rodinný dům je pouze přízemní. Byl postaven pravděpodobně v roce 1880. V pravděpodobně v roce 1960 byla provedena přístavba a částečná rekonstrukce, výměna střešní krytiny, elektrorozvodů a dalších drobných konstrukcí. Okolo roku 1990, byla na části RD vyměněna krytina za Onduline a provedeny drobné opravy. Od té doby je RD v původním a velice zanedbaném stavu. Rodinný dům je zděný v tloušťkách od 100 cm do 45 cm, má částečně klenuté a částečně polospalné stropy, část krytiny na sedlové střeše tvoří Onduline a zbytek krytiny na pultových střechách tvoří pozinkovaný plech a nebo živičná krytina, vytápění je pouze části domu kamny na tuhá paliva, koupelna je vybavená sprchovým koutem,umyvadlem a WC, okna jsou dřevěná špaletová a podlahy jsou pokryté PVC a částečně keramickou dlažbou. Podrobný popis stavebních konstrukcí, ze kterých je dům postaven se nachází v části konstrukce a vybavení. V současné době je vnitřek rodinného domu ve špatném stavu. Některé prvky krátkodobé životnosti jsou téměř dožité a nebo morálně zastaralé. Vzhledem k této skutečnosti je výpočet opotřebení proveden analytickou metodou. Základové a nosné zdivo je v zachovalém stavebnětechnickém stavu a není viditelně narušené, ale na mnoha místech je vlhké a částečně je na něm i plíseň. Stáří jednotlivých konstrukcí je odhadnuto, nebylo zjištěno jejich přesné stáří.

088EX 118/11-55 

DRAŽBA ODROČENA - INSOLVENCE

Nemovitost: Byt 1+1 o výměře 28m2 ve Stochově, okres Kladno
Dražební jednání nařízeno na den: 29.4.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 370.400,- Kč
Dražební Jistota: 55.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


Byt se nachází v ulici J. A. Komenského v domě č. p. 213. Jedná se o bytovou jednotku č. 213/12 umístěnou ve 2. nadzemním podlaží domu. Byt má plastová okna, plné dveře, podlahy obytných místnosti pokryté plovoucími podlahami a nebo keramickou dlažbou, vytápění a TUV je dálkové. V oceňovaném bytě se nachází předsíň, kuchyň, 1 x obytná místnost a koupelna s WC, ve které se nachází vana, umyvadlo, WC, keramický obklad a dlažba a mimo bytovou jednotku 1 x sklep. Kuchyň a podlahové krytiny v bytě jsou po rekonstrukci Byt je až na koupelnu v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

088EX 824/08-247 

DRAŽBA ODROČENA - INSOLVENCENemovitost: Provozovna restaurace č.p. 29 v obci Hořesedly, okres Rakovník
Dražební jednání nařízeno na den: 6.5.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 676.367,- Kč
Dražební Jistota: 100.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


Předmětem dražby je rodinný dům, který slouží jako provozovna restaurace s bytem pod č.p. 29, nacházející se v Hořesedlech, včetně pozemku č. st. 44/1. Nemovitost se nachází uvnitř zástavby katastrálního území po levé straně podél okresní komunikace směr Karlovy Vary - Praha.
 
Jedná se o zděnou provozovnu restaurace s bytem a prostorami pro ubytování. Původní rodinný dům byl postaven v roce 1886, částečně zrekonstruován, přestavěn a přistavěn asi v roce 1966 a částečně zrekonstruován v roce 1996. Provozovna má převážně sedlovou a částečně pultovou střechu, krytinu z letek a nebo z pozinkovaného plechu, zdivo o tloušťce 80 cm v hlavní části a 30 cm v přístavbě, vnitřní štukové omítky, fasádní omítka je ze stříkaného břízolitu, polospalné a klenuté stropy, špaletová okna, plné dveře, podlahy obytných místností pokryté textilní krytinou a nebo dlažbou a ostatní místnosti mají podlahy z keramické dlažby, vytápění pouze v přízemí krbovými kamny, rozvod studené a teplé vody, ohřev vody v el. bojleru, odkanalizování do jímky na vyvážení a el. rozvod 380V. Stavba je určena k provozování restaurace s bytem a ubytováním v patře. Více než 1/2 polovina podlahové plochy všech místností v domě je určena pro provoz restaurace.


088EX 1493/11-74 

17.06.2015 ODROČENO - INSOLVENCENemovitost: Opakovaná dražba rekreační chaty v Libušíně, okres Kladno
Dražební jednání nařízeno na den: 17.6.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 392.000,- Kč
Dražební Jistota: 70.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


Rekreační chata je zděná, má podsklepení, přízemí a podkroví. Byla postavena v roce 1995. Má sedlovou střechu, krytinu z vlnitého eternitu, okapy, svody a oplechování z pozinkovaného plechu, fasádní omítku štukovou, vnitřní omítky štukové, podlahy v suterénu z keramické dlažby a v přízemí a podkroví pokryté PVC, plné dveře, zdvojená okna, vytápění kamny na tuhá paliva a el. rozvod 230V.088EX 3683/10-102 

24.06.2015 DRAŽBA ODROČENA - INSOLVENCENemovitost: Byt 3+1 o výměře 66,1 m2 v Mělníku, okres Mělník
Dražební jednání nařízeno na den: 24.6.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 800.000,- Kč
Dražební Jistota: 120.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


Jedná se o byt velikosti 3+1 v 5.nadzemním podlaží bytové sekce čp.2723; byt sestává z kuchyně, obývacího pokoje, 2 pokojů, koupelny, WC, chodby a 2 lodžií; celková podlahová plocha bytu je 66,1m2 (bez 2 lodžií o výměře cca 14m2 a sklepní koje o výměře 2,4m2). V bytě je původní umakartové jádro, původní dřevěná zdvojená okna a podlahy z PVC a keramická dlažba (v koupelně a u lodžie...); v bytě jsou dřevěné, lehké příčky a původní litinové radiátory; v kuchyni je el.sporák. V bytě je předpoklad menších stavebních úprav (údržba je částečně zanedbána...). Bytový dům je zateplený (včetně střechy), jsou opraveny lodžie, vyměněny stoupačky vody a osazen nový výtah.088EX 1340/10-80 

ELEKTRONICKÁ DRAŽBANemovitost: Opakovaná dražba 1/4 spoluvlastnického podílu na domu v obci Kryry, okres Louny, s právem užívat byt v 1. nadzemním podlaží
Dražební jednání nařízeno na den: 22.7.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 75.000,- Kč
Dražební Jistota: 15.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


Zděný, bytový dům má 2 nadzemní podlaží, je podsklepený a má sedlovou střechu s taškovou krytinou. Stáří domu ja cca 130 roků (doklady se nedochovaly...). V bytovém domě jsou 4 bytové jednotky. S draženým spoluvlastnickým podílem 1/4 je spojeno právo užívání bytu v 1.nadzemním podlaží, vlevo od vchodu do objektu.088EX 2176/06 

ODROČENO - INSOLVENCENemovitost: Vrapice - Rodinný dům s pozemkem 274 m
Dražební jednání nařízeno na den: 26.8.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 740.000,- Kč
Dražební Jistota: 70.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


 Řadový, středový, rodinný dům, nacházející se v okrajové části obce. Má půdu neupravenou k bydlení. Napojení je provedeno na veřejný vodovod, elektrosíť, kanalizace je svedena do žumpy.088EX 1533/05-158 

ODROČENO - INSOLVENCE

ELEKTRONICKÁ DRAŽBANemovitost: Dům č.p. 208 v Olešnici, okres České Budějovice
Dražební jednání nařízeno na den: 16.9.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 1.420.667,- Kč
Dražební Jistota: 145.000,- Kč

Soubory ke stažení:
- dražební vyhláška
- znalecký posudek


Jedná se o zděný rodinný dům postavený a užívaný od roku 1980. Rodinný dům je zděný o tl. zdiva 25 cm z pilinocementových tvárnic CALOFRIT, má sedlovou střechu pokrytou eternitovými šablonami, okapy a oplechování z pozinkovaného plechu, fasádní omítku cementovou cucanou, vnitřní omítky štukové, stropy keramické, okna zdvojená a špaletová, plné a prosklené dveře, podlahy obytných místností pokryté dřevotřískou a textilními krytinami, ostatní místnosti mají podlahy pokryté keramickou dlažbou, el. rozvod 400V, vytápění ústřední na tuhá paliva, ohřev vody v el. bojleru, koupelna vybavená vanou umyvadlem, keramickým obkladem a dlažbou, kuchyň vybavená sporákem na PB a odkanalizování do veřejné kanalizace.