Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: 1/16 spoluvlastnického podílu k pozemku

dražba se nekonala, nedostavil se žádný dražitel, dražba bude opakovaná

088EX 638/03

Dražební jednání nařízeno na den: 24.9.2013 - 10:30

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 2.500,- Kč
Dražební Jistota: 1.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška,


Základní popis nemovitosti:

II. Předmětem dražby je nemovitost, kdy povinný je spoluvlastníkem v podílu 1/16, zapsaná na listu vlastnictví č. 294 pro obec a katastrální území Vonoklasy, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

1. 1/16 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 332 o výměře 2508 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna.