Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: 1/2 podíl usedlosti a pozemků v obci Milešov, okr. Příbram

ODROČENO - INSOLVENCE!!!!


088EX 3355/08

Dražební jednání nařízeno na den: 14.3.2013 - 13:30

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 533.334,- Kč
Dražební Jistota: 350.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška,


Základní popis nemovitosti:

Předmětem dražby jsou nemovitosti, kdy povinný je spoluvlastníkem v podílu 1/2, zapsané na listu vlastnictví č. 904 pro obec Milešov, katastrální území Orlické Zlákovice, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram

 

1. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 56 o výměře 1457 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

2. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 134/1 o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr

3. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 134/2 o výměře 15 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr

4. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 1080 o výměře 504 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití vodní nádrž umělá

5. 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 1087/1 o výměře 8279 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

6.  1/2 spoluvlastnického podílu k  budově č.p. 4 v obci Klenovice na pozemku č. parc. St. 56, způsob využití bydlení,se všemi součástmi a příslušenstvím, a to zejména: vrata a vrátka, oplocení do ulice, oplocení do zahrady, přípojky inž. sítí, zděná kůlna, studna, žumpa, dlažby a betonové plochy.