Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: 1/4 spoluvlastnického podílu k budově č.p. 76 v Berouně

BUDE OPAKOVANÁ DRAŽBA


088EX 3962/09

Dražební jednání nařízeno na den: 18.7.2013 - 14:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 174.120,- Kč
Dražební Jistota: 100.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška,


Základní popis nemovitosti:

Předmětem dražby jsou nemovitosti, kdy povinný je spoluvlastníkem v podílu 1/4, zapsané na listu vlastnictví č. 1254 pro obec a katastrální území Beroun, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun

1. 1/4 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 742 o výměře 219 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

2. 1/4 spoluvlastnického podílu k budově č.p. 76 v části obce Beroun - Zavadilka na pozemku č. parc. St. 742, způsob využití bydlení, se všemi součástmi a příslušenstvím