Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: Rodinný dům 4+1 v obci Srbeč, okr. Rakovník

INSOLVENCE!

088EX 3316/07

Dražební jednání nařízeno na den: 10.1.2013 - 11:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 825.000,- Kč
Dražební Jistota: 350.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška,


Základní popis nemovitosti:

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 24 pro obec a katastrální území Srbeč, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Rakovník

1. pozemek č. parc. St. 77/3 o výměře 289 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

2. pozemek č. parc. 1001/1 o výměře 156 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha

3. pozemek č. parc. 1001/2 o výměře 137 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond

4. pozemek č. parc. 1001/3 o výměře 351 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond

5. pozemek č. parc. 1615/1 o výměře 181 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace

6. pozemek č. parc. 1657 o výměře 135 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha

7. budova č.p. 40 v obci Srbeč na pozemku č. parc. St. 77/3, způsob využití bydlení se všemi součástmi a příslušenstvím ve výlučném vlastnictví povinného