Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: Byt 2+1 o výměře 77,2 m2 v Příbrami

INSOLVENCE!!!


088EX 3692/08

Dražební jednání nařízeno na den: 8.1.2013 - 11:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 720.000,- Kč
Dražební Jistota: 350.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška,


Základní popis nemovitosti:

Předmětem dražby jsou nemovitosti ve výlučném vlastnictví povinného zapsané na listech vlastnictví č. 9710, č. 10318 pro obec Příbram, katastrální území Březové Hory, a na listu vlastnictví č. 7615 pro obec a katastrální území Příbram, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram, a to:

1. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 4232/8 o výměře 104 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 9710 k.ú. Březové Hory, zapsaného na listu vlastnictví č. 7615,

2. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 4232/9 o výměře 300 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 9710 k.ú. Březové Hory, zapsaného na listu vlastnictví č. 7615,

to vše pro obec a katastrální území Příbram, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram,

1. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 1864 o výměře 326 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 9710,

2. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 1865 o výměře 194 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 9710,

3. 769/63415 spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. St. 1866 o výměře 1 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 9710,

4. 769/63415 spoluvlastnického podílu k budově č.p. 112, 113, 114 v Příbrami VIII, na pozemku č. parc. St. 1864, St. 1865, St. 1866, 4232/8 Příbram, LV:7615, 4232/9 Příbram, LV:7615, způsob využití byt. dům, zapsané na listu vlastnictví č. 9710,

5. bytu č.p./č. jednotky 114/30, způsob využití byt, s podílem 769/63415 na společných částech domu a pozemku, na parcele č. parc. St. 1864, č. parc. St. 1865, č. parc. St. 1866, č. parc. 4232/8, LV 7615, KÚ Příbram, č. parc. 4232/9, LV 7615, KÚ Příbram (budova Příbram VIII, č.p. 112,113,114, LV 9710), zapsaného na listu vlastnictví č. 10318,

to vše pro obec Příbram, katastrální území Březové Hory, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.