Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: Rodinný dům v obci Libčice nad Vltavou s pozemkem o výměře 284 m²

INSOLVENCE!!!

088EX 5209/09

Dražební jednání nařízeno na den: 10.7.2012 - 10:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 1.400.000,- Kč
Dražební Jistota: 400.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška,


Základní popis nemovitosti:

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané jako společné jmění manželů
Luboše Hemra, nar. 6.9.1951 a Evy Hemrové, nar. 5.9.1961, a to:

1. pozemek č. parc. 61/3 o výměře 284 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
2. budova č.p. 41 v obci Libčice nad Vltavou na pozemku č. parc. 61/3, způsob využití rod. dům,
vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1024 pro obec a katastrální území Libčice nad Vltavou,
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ
se všemi součástmi a příslušenstvím