Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: ODROČENO!!! Rodinný dům s pozemkem 639 m² v obci Vinařice

INSOLVENCE!!!


088EX 63/09

Dražební jednání nařízeno na den: 11.12.2012 - 11:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 1.860.000,- Kč
Dražební Jistota: 400.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška,


Základní popis nemovitosti: Předmětem dražby jsou nemovitosti ve výlučném vlastnictví povinného, zapsané na listu
vlastnictví č. 465 pro obec Vinařice a katastrální území Vinařice u Kladna, Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno, a to:
1. pozemek č. parc. 1127 o výměře 118 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
2. pozemek č. parc. 1128/1 o výměře 689 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský
půdní fond,
3. pozemek č. parc. 1128/2 o výměře 33 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
4. budova č.p. 650 v obci Vinařice na pozemku č. parc. 1127, způsob využití bydlení,
5. budova bez čp/če na pozemku č. parc. 1128/2, způsob využití jiná st.,
se všemi součástmi a příslušenstvím