Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na rekreační chatě

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA088EX 1209/08-87

Dražební jednání nařízeno na den: 26.6.2018 - 10:30

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 13.334,- Kč
Dražební Jistota: 2.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška, znalecký posudek,


Základní popis nemovitosti:

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na staré jednoduché rekreační chatě, postavené na pozemku jiného vlastníka. Nemovitost se nalézá značně mimo souvisle zastavěné území obce, východně od vlastních Štěchovic. . Rekreační osada „ Ztracenka ”, ve velmi svažitém terénu nad levým břehem Vltavy ( vodní nádrž Štěchovice, prostor mezi Slapskou přehradou a Štěchovickou ). Příjezd po lesní asfaltové cestě, poslední část nezpevněná cca 1 km.