Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: Budova č.p. 190 v obci Horní Bezděkov na pozemku č. parc. St. 427 o výměře 156 m2, pozemek č. parc. 58/3 o výměře 1214 m2

Proti povinnému bylo zahájeno insolvenční řízení

088EX 658/10-77

Dražební jednání nařízeno na den: 20.9.2011 - 14:00

Místo konání dražby: Exekutorský úřad, Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Nejnižší podání: 2.693.334,- Kč
Dražební Jistota: 1.900.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška,


Základní popis nemovitosti: 1. pozemek č. parc. St. 427 o výměře 156 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
2. pozemek č. parc. 58/3 o výměře 1214 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
3. budova č.p. 190 v obci Horní Bezděkov na pozemku č. parc. St. 427, způsob využití rod. dům,
se všemi součástmi a příslušenstvím ve výlučném vlastnictví 1. povinného Karla Urbáře