Detail dražby nemovitostí
Nemovitost: Opakovaná dražba 1/4 spoluvlastnického podílu na domu v obci Kryry, okres Louny, s právem užívat byt v 1. nadzemním podlaží

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA088EX 1340/10-80

Dražební jednání nařízeno na den: 22.7.2015 - 14:00

Místo konání dražby: www.okdrazby.cz

Nejnižší podání: 75.000,- Kč
Dražební Jistota: 15.000,- Kč

Soubory ke stažení: dražební vyhláška, znalecký posudek,


Základní popis nemovitosti:

Zděný, bytový dům má 2 nadzemní podlaží, je podsklepený a má sedlovou střechu s taškovou krytinou. Stáří domu ja cca 130 roků (doklady se nedochovaly...). V bytovém domě jsou 4 bytové jednotky. S draženým spoluvlastnickým podílem 1/4 je spojeno právo užívání bytu v 1.nadzemním podlaží, vlevo od vchodu do objektu.