EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO


Exekutorský úřad Kladno,
je od 01.01.2020 trvale přestěhován na adresu:


Kontaktní informace
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU KLADNO

S ohledem na probíhající infekci COVID 19, která se přenáší kapénkovou cestou a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu v České republice dle usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020 i s ohledem na vyhlášení karantény pro Českou republiku

uzavírám Exekutorský úřad Kladno pro veřejnost.

Exekutorský úřad Kladno bude uzavřen do odvolání.

Pro komunikaci využívejte zejména datovou schránku, emailovou poštu či telefon.

id DS p48kf9i e-mail: sekretariat@exekutorkladno.cz

Telefonní kontakty:
tel: 605 883 955 pro povinné, oprávněné
tel: 605 855 281 pro zaměstnavatele
tel: 605 855 487 třetí osoby, dražby
tel: 777 798 485 vykonavatel soudního exekutora
Při telefonickém i elektronickém kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny:
pondělí, středa 9:30 – 11:30 hod, 13:30 – 15:30 hod

Pokud chcete uhradit splátku exekuce, příp. zaplatit exekuci můžete tak učinit následovně:
Bezhotovostně
1. Převodem na bankovní účet u ČSOB banky, č. ú.: 291556059/0300; variabilní symbol: spisová značka bez symbolu 223 EX a bez lomítka (variabilní symbol je z důvodu identifikace nutné uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu);
2. Převodem na bankovní účet u Komerční banky č. ú.: 51-5329530237/0100; variabilní symbol: spisová značka bez symbolu 223 EX a bez lomítka (variabilní symbol je z důvodu identifikace nutné uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu);
3. Složenkou, kterou je třeba řádně vyplnit a uvést variabilní symbol: spisová značka bez symbolu 223 EX a bez lomítka (variabilní symbol je z důvodu identifikace nutné uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu)

Hotovostně
1. Na kterékoliv pobočce ČSOB banky, č. ú.: 291556059/0300; variabilní symbol: spisová značka bez symbolu 223 EX a bez lomítka (variabilní symbol je z důvodu identifikace nutné uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu);
2. Na kterékoliv pobočce Komerční banky č. ú.: 51-5329530237/0100; variabilní symbol: spisová značka bez symbolu 223 EX a bez lomítka (variabilní symbol je z důvodu identifikace nutné uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu)

Děkujeme za pochopení a ohleduplné chování.

V Kladně dne 16. března 2020