Exekutorský úřad Kladno
Petra Bezruče 1416
272 01 KladnoKontakty
Soudní exekutor JUDr. Jana Škofová oznamuje, že její výkon exekutorského úřadu
zanikne dnem 31.12.2019.
Dnem 1.1.2020 byla do uvolněného Exekutorského úřadu Kladno jmenována
soudní exekutorkou Mgr. Andrea Říhová, LL.M..
 

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO, BUDE DNEM 01.01.2020

TRVALE PŘESTĚHOVÁN NA ADRESU: 28.ŘÍJNA 1228, KLADNO - ŠVERMOV

Mgr. Andrea Říhová LL.M., soudní exekutorka

email: sekretariat@exekutorkladno.cz
ID datové schránky: tq5g835

Exekutorský úřad je z technických důvodů do odvolání uzavřen.